Thiết kế âm thanh hậu kỳ và định dạng đa phương tiện chuyên sâu

Ngoài sản xuất tiền kỳ và shoot, Viewfinder có cung cấp thêm các dịch vụ hậu kỳ chuyên nghiệp bao gồm: mixing, editing, color-grading, online VFX để hoàn thiện sản phẩm cho khách hàng với mức chi phí hợp lý.

post image

Không gian làm việc của đội ngũ hậu kỳ tại Viewfinder

post image

Chỉnh sửa hậu kỳ được Viewfinder đầu tư thiết bị chuyên dụng cùng các editor có chuyên môn cao, hiểu rõ nội dung.

Chia sẻ bài viết này

Rolling, Action!

Liên hệ ngay